Prisøkning

Vi må dessverre foreta en prisøkning, grunnet stigning i produksjonskostnader og valuta. 

Endringene vil tre i kraft fra 1 juni, og de fleste produkter vil bli påvirket.